THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ
  (Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh)

  Mã nhân viên:

  Họ tên:

  Bộ phận:

  1. Hãy liệt kê những nơi Anh/Chị đã đi lại trong ngày hôm qua
  (Lưu ý: liệt kê chi tiết cụ thể cung đường đi lại, đối tượng tiếp xúc)

  Cung đường đi lại:
  Địa điểm đã đến:
  Đối tượng tiếp xúc:

  2. Đến thời điểm hiện tại, Anh/Chị có dấu hiệu nào sau đây không?
  Sốt: Không
  Ho: Không
  Khó thở: Không
  Viêm phổi: Không
  Đau họng: Không
  Mệt mỏi: Không

  3. Đến thời điểm hiện tại, Anh/Chị có tiếp xúc với:
  Người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Covid-19: Không
  Người từ nước có bệnh Covid-19: Không
  Người có biểu hiện (Sốt, ho, khó thở, viêm phổi): Không

  4. Đến thời điểm hiện tại, Anh/Chị có đến các nơi đang bị cách ly, phong tỏa hay không?
  Không
  Nơi đã đến:
  Thông tin các bạn khai báo sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan chính quyền