THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ
(Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh)

Mã nhân viên:

Họ tên:

Bộ phận:

1. Hãy liệt kê những nơi Anh/Chị đã đi lại trong ngày hôm qua
(Lưu ý: liệt kê chi tiết cụ thể cung đường đi lại, đối tượng tiếp xúc)

Cung đường đi lại:
Địa điểm đã đến:
Đối tượng tiếp xúc:

2. Đến thời điểm hiện tại, Anh/Chị có dấu hiệu nào sau đây không?
Sốt: Không
Ho: Không
Khó thở: Không
Viêm phổi: Không
Đau họng: Không
Mệt mỏi: Không

3. Đến thời điểm hiện tại, Anh/Chị có tiếp xúc với:
Người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Covid-19: Không
Người từ nước có bệnh Covid-19: Không
Người có biểu hiện (Sốt, ho, khó thở, viêm phổi): Không

4. Đến thời điểm hiện tại, Anh/Chị có đến các nơi đang bị cách ly, phong tỏa hay không?
Không
Nơi đã đến:
Thông tin các bạn khai báo sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan chính quyền