Chuẩn bị nước sang tuổi thứ 8, DTS Việt Nam đặt ra những mục tiêu phát triển mới, đặc biệt là trong giai đoạn thách thức khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Mục tiêu cần sự rõ ràng, có tính thực tiễn và khả thi nhưng cũng cần có sự thách thức để khi hoàn thành mục tiêu vị thế của DTS Việt Nam sẽ nâng lên một tầm cao mới.

🔭 Ban lãnh đạo DTS Việt Nam đã đặt ra mục tiêu vô cùng thách thức, vào năm 2030, DTS Việt Nam sẽ thuộc TOP 10 công ty tại Việt Nam cung cấp dịch vụ Phát triển phần mềm và BPO. Thách thức mới được đặt ra dựa trên tiềm lực vốn có, khai thác và phát triển tiềm lực sẵn có là yếu tố quan trọng và tiên quyết để một công ty phát triển lớn mạnh. Với tầm nhìn như vậy, DTS Việt Nam sẽ đồng lòng, gắn kết và cùng nhau đưa con thuyền DTS Việt Nam trở thành một trong những căn cứ offshore không chỉ mạnh tại thị trường Nhật Bản mà còn phát triển mạnh mẽ tại thị trường Đông Nam Á, và nhiều thị trường khác trên toàn thế giới… với quy mô lên tới 500 nhân sự.

Với tầm nhìn và sứ mệnh hướng tới là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển phần mềm và BPO, như vậy mỗi bộ phận, mỗi cá nhân trong từng giai đoạn phải hoạch định ra những mục tiêu cụ thể để phục vụ cho mục tiêu lớn nhất. Mục tiêu trong năm thứ 8 đã được lập, ngay bây giờ mỗi thành viên DTS Việt Nam hãy quyết liệt hiện thực hóa nó bằng hành động cụ thể để chúng ta có thể chạm đích cùng nhau. Cùng nhau phấn đấu để trở thành một cá thể trong một tập thể mạnh mẽ và bạn sẽ tự hào vì điều đó 😉

Chúc các DTSers luôn thành công trong một tập thể thành công ❤️