Ngày 20/03/2020 vừa qua, DTS Việt Nam vui mừng đón nhận chứng nhận ISO 9001:2015 do Intertek đánh giá và chứng nhận. 

Chứng nhận ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao chất lượng, uy tín và hiệu quả hoạt động, làm cơ sở cho phát triển bền vững.

Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu xây dựng và chỉnh sửa hệ thống quy trình quản lý của ban ISO và toàn thể CBNV Công ty, DTS Việt Nam đã đạt được chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý: Cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm và dịch vụ xử lý dữ liệu.

Nhận được chứng nhận ISO 9001:2015 sẽ giúp cho DTS Việt Nam xây dựng được các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc; phòng ngừa lỗi sai, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm; tạo nền tảng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và nâng cao uy tín, hình ảnh của công ty. 

Đây sẽ là động lực lớn để Công ty, ban ISO và toàn thể CBNV của DTS Việt Nam luôn cùng nhau cố gắng duy trì các quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015.