Giới thiệu về công ty


Tên công ty: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM DTS VIỆT NAM

Vốn điều lệ: USD 1,200,000

Người đại diện pháp lý: Nakatani Nobuhiro (Giám đốc)

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ phát triển (xây dựng phần mềm), bảo trì hệ thống, dịch vụ xử lý dữ liệu, và các dịch vụ tư vấn về kỹ thuật.

DTS Software Viet Name